Thứ bảy, 30/6/2012 | 10:12 GMT+7
|
Thứ bảy, 30/6/2012 | 10:12 GMT+7

Tranh biếm họa Euro 2012 của các họa sĩ Việt Nam (1)