Việt Trinh, Trương Ngọc Ánh tìm kiếm gương mặt điện ảnh  

Hai người đẹp 7x làm giám khảo chương trình mới dành cho những diễn viên tiềm năng ở bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

vnexpress vnexpress
  • Dữ liệu đang được cập nhật