Game show để trẻ em dạy người lớn gây tranh cãi  

Siu Black, Lê Giang chấp nhận cho các bé hơn 10 tuổi huấn luyện họ hát cải lương, Opera...

vnexpress vnexpress
  • Dữ liệu đang được cập nhật