Muôn sắc hoa đào trong tranh của họa sĩ Còm

Nguyễn Hữu Khoa từng vẽ hàng trăm bức tranh hoa đào và mở hai triển lãm "Đào xuân" vào 1/2014 và đầu năm nay.