Thanh Hằng hóa Lương Sơn Bá, đóng cặp với Thoại Mỹ  

Nghệ sĩ Ưu tú sẽ tái ngộ đàn em trong chương trình "Đêm toàn nữ ban".