Phan Việt ra mắt sách thứ ba của bộ 'Bất hạnh là một tài sản'

Tác phẩm "Về nhà" tiếp tục dẫn độc giả cùng nhà văn đi vào thế giới nội tâm của chị trải qua dặm dài địa lý, từ đó, tìm lại Xem thêm