Fan Việt nhớ về tuổi thơ dịp sách Harry Potter tròn 20 tuổi  

Nhiều thế hệ độc giả gắn bó, trải qua kỷ niệm đẹp trên từng trang sách về cậu bé phù thủy.