'Miếng ngon Hà Nội' ấn bản mới bị tịch thu vì sai phạm chính trị

Nhà xuất bản cho rằng Nhà sách Minh Thắng tự ý sửa bản thảo và phát hành sách của Vũ Bằng với nội dung sai lệch.