Nhà sách bị phạt 240 triệu đồng vì in sai 'Miếng ngon Hà Nội'

Ngoài tiền phạt, nhà sách Minh Thắng bị đình chỉ hoạt động trong 6 tháng còn NXB Dân Trí, doanh nghiệp in Hà Phát bị phạt 15 triệu đồng.