vnexpress
 

Ủy ban Nobel không thể liên lạc với Bob Dylan vnexpress

Đại diện của Viện Hàn lâm Thụy Điển cho biết họ sẽ không cố tìm cách kết nối với nhạc sĩ nữa.

 
vnexpress