Tiến sĩ luật viết sách du ký về Paris  

Amanda Huỳnh kể những mẩu chuyện gắn với lịch sử, văn hóa thủ đô nước Pháp cùng 300 bức tranh minh họa do cô tự vẽ.