vnexpress
 

Sách quý về Lý Thường Kiệt được đấu giá hơn bảy triệu đồng icon vnexpress

Hai cuốn sử Việt về các nhân vật triều Lý và Lê được bán gần 15 triệu đồng để quyên vào quỹ từ thiện cho người nghèo miền Trung.

 
vnexpress