Nguyễn Phan Quế Mai đọc thơ trên sóng radio Mỹ  

Nữ tác giả được mời đọc các sáng tác của chị trên sóng phát thanh của đại học và đài công cộng ở Mỹ.