Thứ sáu, 19/5/2006 | 11:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 19/5/2006 | 11:00 GMT+7

Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng

Xuất hiện lần đầu vào năm 1991, quyển sách này được một số nhà ngôn ngữ học xem là "đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử nghiên cứu tiếng Việt". Đây là lần tái bản thứ 3.

Anh Vân - 

- Tên sách: Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng
- Tác giả: Cao Xuân Hạo
- NXB Khoa học xã hội và Công ty văn hóa Phương Nam (quý II/2006).

vn-1349255498_480x0.jpgSách gồm có 2 phần: Phần Dẫn luận chủ yếu cung cấp những tư liệu về tình hình chung của các trào lưu ngữ pháp chức năng hiện nay. Phần thứ 2 nói về cấu trúc và nghĩa của Câu trong tiếng Việt. Theo lời nhà ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo, tác giả quyển sách, thì đây là sự "cố gắng miêu tả trung thành những đặc trưng ngữ pháp của tiếng Việt đúng như nó được người Việt hiểu và sử dụng hằng ngày".

Sách trình bày những kết quả của một quá trình nghiên cứu tiếng Việt trên quan điểm ngữ pháp chức năng, đưa ra những đặc trưng loại hình học của tiếng Việt và trình bày hệ thống ngữ pháp của nó một cách chân xác và giản dị hơn so với lối nghĩ "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam".

Quyển sách đã cung cấp những sự kiện của tiếng Việt làm căn cứ chắc chắn để xác minh và chỉnh lý một số điểm còn mơ hồ hoặc sai lệch trong lý thuyết ngữ pháp chức năng hiện thời. Dù là một công trình có tính chất dò đường và người thực hiện không có tham vọng trình bày một hệ thống hoàn chỉnh, bao quát hết các vấn đề của tiếng Việt; nhưng với lối trình bày mang tính khoa học cao, dẫn chứng minh họa cụ thể, phong phú và sinh động, sách thể hiện nhiều ưu điểm nổi bật. 

Tác giả Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng cho rằng, còn có nhiều điều mới chỉ được phác thảo, có nhiều vấn đề còn bị bỏ hoặc còn để lửng, có nhiều quy tắc được nêu ra mà còn chưa rõ phạm vi hiệu lực. "Bổ cứu cho những thiếu sót này là công việc của tương lai", ông viết.

Anh Vân