Những doanh nhân, chính khách, nghệ sĩ, học giả... bằng những bài viết sâu sắc đã khẳng định lòng yêu nước trong cuốn "Tôi tự hào là người Việt Nam".
"Trái tim sư tử" kể về quá trình vươn lên thành công của Nguyễn Thị Thanh Tâm, một cá nhân vượt trội trong cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới Việt.
Tiểu thuyết đồ sộ "Những người nuôi giữ bồ câu" là sự đan xen giữa hư cấu và lịch sử, ngợi ca nghị lực sống phi thường của những người phụ nữ.