Ngày Chủ nhật (4/10), Hội sách thu hút lượng lớn người đến tham dự khiến không khí ở Hoàng Thành sôi động.
Tiểu thuyết tiếng Anh của sáu tác giả đến từ các châu lục Âu, Mỹ, Phi được chọn vào vòng tranh cuối của giải thưởng văn học.
Tôi đi mang cả đất trời
Hình hài quê mẹ thay lời yêu thương