Tiểu thuyết kể câu chuyện về một gia đình đại tư sản ở miền Bắc nước Đức đã giúp tác giả Thomas Mann giành giải Nobel văn chương năm 1929.
Sự nhầm lẫn về từ ngữ, lối diễn đạt tối nghĩa, cách sử dụng logo nhà xuất bản tùy tiện... được phát hiện trong các sách thuộc dự án "Công bố, phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam".
Chếnh choáng
Thu đi
Ta ở lại
Khói sạm hơi thở
Ngẩn ngơ chiếc lá rơi