vnexpress
 

Giới làm sách có thể bị phạt tù khi nhiều lần sửa đổi bản thảo vnexpress

Không kịp nộp bản lưu chiểu, thay đổi nội dung bản thảo... là hoạt động thường quy ở ngành xuất bản, nhưng có thể bị phạt tù nếu Bộ Luật Xem thêm

 
vnexpress