Nhạc sĩ Quốc Bảo ra mắt hồi ký  

Cuốn "50 - Hồi ký không định xuất bản" khắc họa chân dung, sự nghiệp và cả những góc khuất trong cuộc đời anh.