Xuân Quỳnh vào danh sách xét Giải thưởng Hồ Chí Minh

Ngày 24/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về việc xét trao giải thưởng cho cố nhà thơ.