Ba tiểu thuyết xuất bản gần nhất của Hồ Anh Thái được đưa ra bàn luận để khắc họa chân dung một tác giả có lối viết riêng, viết khỏe Xem thêm
Nằm trong cụm phố mang tên nhiều văn nghệ sĩ gắn bó với vùng Kinh bắc, phố Kim Lân được bao quanh bởi các phố Tô Ngọc Vân, Tản Đà, Văn Cao, Nam Cao.
Chếnh choáng
Thu đi
Ta ở lại
Khói sạm hơi thở
Ngẩn ngơ chiếc lá rơi