Hoàng hôn đời người - ai rồi cũng chạm phải
Không có chọn lựa nào cho kết thúc của bình minh
Giọng điệu châm biếm, hài hước và phong cách "khẩu văn" - viết như nói - giúp Nguyễn Quang Lập rút ngắn khoảng cách giữa độc giả và tác giả.
Mưa - đơn giản là một thứ nước trong veo của trời, thứ nước mắt của nhớ thương vời vợi, thứ nước ngọt lành cho mùa màng cây trái, gột rửa tâm hồn bụi bặm, mỏi mệt.