Gần 100 học sinh tiểu học ở TP HCM có dịp "hỏi xoáy" ba cây bút về tác phẩm của họ. Không chỉ các em mà phụ huynh cũng hào Xem thêm
Chếnh choáng
Thu đi
Ta ở lại
Khói sạm hơi thở
Ngẩn ngơ chiếc lá rơi