Cuốn sách do những nhà văn, học giả viết về Đà Linh - Nguyễn Đức Hùng, qua đó cho thấy chân dung một người làm xuất bản có tâm và Xem thêm
Nhiều người trong giới sách cho rằng, việc cơ sở đóng sách lậu thắng kiện đơn vị làm sách thật tạo tiền lệ xấu, ảnh hưởng hoạt động của người tâm huyết với văn hóa đọc.
Tiểu thuyết đồ sộ "Những người nuôi giữ bồ câu" là sự đan xen giữa hư cấu và lịch sử, ngợi ca nghị lực sống phi thường của những người phụ nữ. 
Có trà có rượu vui câu chuyện
Chút giận chút hờn chóng bỏ qua