Đạo diễn: 'Cô gái đến từ hôm qua không là phim hoài niệm'  

Phan Gia Nhật Linh lý giải về cách dùng màu sắc hiện đại và vài trích đoạn giống phim Mỹ trong tác phẩm mới. 

Những phim về xác ướp nổi bật màn bạc  

"The Mummy" có Tom Cruise đóng là tác phẩm mới nhất đề tài xác ướp, sau bộ phim đầu tiên ra đời cách đây 85 năm.