1.

Kristin Chenoweth

Diễn viên, Ca sĩ

Kristin Chenoweth
2.

Jemaine Clement

Diễn viên, Ca sĩ

Jemaine Clement
3.

Morten Tyldum

Đạo diễn

Morten Tyldum
4.

Emily Osment

Diễn viên, Ca sĩ, Nhạc sĩ

Emily Osment
5.

Rosamund Pike

Diễn viên

Rosamund Pike
1.

Thuận Yến

Nhạc sĩ

Thuận Yến
2.

Lưu Hương Giang

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Lưu Hương Giang
3.

Hoàng Tôn

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Hoàng Tôn
4.

Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Hồ Ngọc Hà
5.

Thanh Lam

Ca sĩ, Diễn viên

Thanh Lam