1.

John Powell

Nhạc sĩ, Ca sĩ

John Powell
2.

Richard Linklater

Đạo diễn

Richard Linklater
3.

Ashley Tisdale

Diễn viên, Ca sĩ, Người mẫu, Nhà sản xuất

Ashley Tisdale
4.

Nguyễn Khánh Dư

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Nguyễn Khánh Dư
5.

Vanessa Williams

Diễn viên, Ca sĩ

Vanessa Williams
1.

Thanh Thảo

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên, Nhà sản xuất

Thanh Thảo
2.

Mỹ Tâm

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Mỹ Tâm
3.

Mỹ Linh

Ca sĩ, Diễn viên

Mỹ Linh
4.

Hoài Linh

Nghệ sĩ, Ca sĩ, Diễn viên

Hoài Linh
5.

Đức Huy

Nhạc sĩ

Đức Huy