1.

Alfred Hitchcock

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Alfred Hitchcock
2.

James Cameron

Đạo diễn, Nhà sản xuất

James Cameron
3.

Vanessa Williams

Diễn viên, Ca sĩ

Vanessa Williams
4.

Tyra Banks

Diễn viên, Ca sĩ, Người mẫu

Tyra Banks
5.

Lý Nhật Long

Diễn viên, Ca sĩ

Lý Nhật Long
1.

Tăng Thanh Hà

Diễn viên

Tăng Thanh Hà
2.

Hoài Linh

Nghệ sĩ, Ca sĩ, Diễn viên

Hoài Linh
3.

Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Hồ Ngọc Hà
4.

Thành Lộc

Diễn viên

Thành Lộc
5.

Thúy Hạnh

Người mẫu, Người dẫn chương trình

Thúy Hạnh