1.

Wes Anderson

Đạo diễn

Wes Anderson
2.

Nicole Richie

Diễn viên, Ca sĩ

Nicole Richie
3.

Sergio Mendes

Nhạc sĩ, Ca sĩ, Nhà sản xuất, Nhà soạn nhạc

Sergio Mendes
4.

Emily Osment

Diễn viên, Ca sĩ, Nhạc sĩ

Emily Osment
5.

Richard Linklater

Đạo diễn

Richard Linklater
1.

Vĩnh Thụy

Người mẫu, Diễn viên

Vĩnh Thụy
2.

Lâm Chi Khanh

Ca sĩ

Lâm Chi Khanh
3.

Thanh Thảo

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên, Nhà sản xuất

Thanh Thảo
4.

Hồng Quế

Người mẫu

Hồng Quế
5.

Thu Minh

Ca sĩ, Diễn viên, Người dẫn chương trình

Thu Minh