Top 25 Sao Việt
 • 01.
  vnexpress +1
  Sinh ngày: 25/11/1984
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu
 • 02.
  vnexpress +1
  Sinh ngày: 24/10/1986
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên
 • 03.
  vnexpress +1
  Sinh ngày: 28/9/1968
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Nhạc sĩ
 • 04.
  vnexpress -3
  Sinh ngày: 21/3/1991
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên, Người mẫu
 • 05.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 1979
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên, Người mẫu
 • 06.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 1973
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên
 • 07.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 19/8/1982
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên
 • 08.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 27/8/1987
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên
 • 09.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 2/4/1981
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên
 • 10.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 7/10/1985
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên
1.

Triệu Vy

Diễn viên, Ca sĩ, Đạo diễn

Triệu Vy
2.

Lâm Tâm Như

Ca sĩ, Diễn viên, Đạo diễn, Người mẫu, Nhà sản xuất

Lâm Tâm Như
3.

Kim Thành Vũ

Diễn viên, Ca sĩ, Người mẫu

Kim Thành Vũ
4.

Lương Triều Vỹ

Diễn viên

Lương Triều Vỹ
5.

Đổng Khiết

Vũ công, Diễn viên

Đổng Khiết
1.

Charlize Theron

Diễn viên, Người mẫu

Charlize Theron
2.

Paul Walker

Diễn viên

Paul Walker
3.

Chris Brown

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Vũ công, Diễn viên, Đạo diễn

Chris Brown
4.

Michael Jackson

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Vũ công, Nhà sản xuất

Michael Jackson
5.

Scarlett Johansson

Ca sĩ, Diễn viên, Đạo diễn, Người mẫu

Scarlett Johansson