Top 25 Sao Việt
 • 01.
  vnexpress +1
  Sinh ngày: 25/11/1984
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu
 • 02.
  vnexpress +2
  Sinh ngày: 24/10/1986
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên
 • 03.
  vnexpress -2
  Sinh ngày: 1980
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên, Nghệ sĩ
 • 04.
  vnexpress +1
  Sinh ngày: 28/9/1968
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Nhạc sĩ
 • 05.
  vnexpress -2
  Sinh ngày: 10/8/1974
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên, Đạo diễn
 • 06.
  vnexpress +1
  Sinh ngày: 10/6/1989
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên, Hoa hậu, Người dẫn chương trình
 • 07.
  vnexpress -1
  Sinh ngày: 24/12/1981
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên
 • 08.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 12/1/1989
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên
 • 09.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 22/9/1977
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên, Người dẫn chương trình
 • 10.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 19/8/1982
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên
1.

Dương Tử Quỳnh

Diễn viên, Vũ công, Người mẫu

Dương Tử Quỳnh
2.

Lâm Tâm Như

Ca sĩ, Diễn viên, Đạo diễn, Người mẫu, Nhà sản xuất

Lâm Tâm Như
3.

Lương Triều Vỹ

Diễn viên

Lương Triều Vỹ
4.

Trương Mạn Ngọc

Diễn viên, Nhạc sĩ, Hoa hậu, Họa sĩ

Trương Mạn Ngọc
5.

Lê Tư

Diễn viên

Lê Tư
1.

Paul Walker

Diễn viên

Paul Walker
2.

Taylor Swift

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Taylor Swift
3.

Aishwarya Rai

Diễn viên, Người mẫu

Aishwarya Rai
4.

Wentworth Miller

Diễn viên

Wentworth Miller
5.

Johnny Depp

Diễn viên, Đạo diễn, Nhà sản xuất, Biên kịch

Johnny Depp