Top 25 Sao Việt
 • 01.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 29/11/1952
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên, Nhà sản xuất
 • 02.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 1976
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ
 • 03.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 25/11/1984
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu
 • 04.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: Đang cập nhật
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Nhạc sĩ
 • 05.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 24/10/1986
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên
 • 06.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 4/11/1951
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Nhạc sĩ
 • 07.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 28/9/1968
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Nhạc sĩ
 • 08.
  vnexpress +4
  Sinh ngày: 27/8/1967
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên, Người dẫn chương trình
 • 09.
  vnexpress -1
  Sinh ngày: 1977
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên
 • 10.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 7/12/1962
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên, Người mẫu
1.

Quách Phú Thành

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Quách Phú Thành
2.

Trương Học Hữu

Ca sĩ, Diễn viên

Trương Học Hữu
3.

Lê Tư

Diễn viên

Lê Tư
4.

Châu Nhuận Phát

Diễn viên

Châu Nhuận Phát
5.

Lương Triều Vỹ

Diễn viên

Lương Triều Vỹ
1.

Paul Walker

Diễn viên

Paul Walker
2.

Marilyn Monroe

Diễn viên, Ca sĩ, Người mẫu

Marilyn Monroe
3.

Wentworth Miller

Diễn viên

Wentworth Miller
4.

Julia Roberts

Diễn viên, Nhà sản xuất

Julia Roberts
5.

Pamela Anderson

Diễn viên, Người mẫu, Người dẫn chương trình

Pamela Anderson