Top 25 Sao Việt
 • 01.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 15/8/1932
  Lĩnh vực hoạt động:
  Nhạc sĩ
 • 02.
  vnexpress +2
  Sinh ngày: 11/10/1984
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên, Người mẫu, Người dẫn chương trình
 • 03.
  vnexpress -1
  Sinh ngày: 25/11/1984
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu
 • 04.
  vnexpress -1
  Sinh ngày: 8/3/1977
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên, Nhà sản xuất
 • 05.
  vnexpress +1
  Sinh ngày: 11/1983
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên
 • 06.
  vnexpress -1
  Sinh ngày: 15/11/1988
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Nhạc sĩ
 • 07.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 19/6/1969
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Diễn viên
 • 08.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 1977
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên
 • 09.
  vnexpress 0
  Sinh ngày: 24/10/1986
  Lĩnh vực hoạt động:
  Diễn viên
 • 10.
  vnexpress +12
  Sinh ngày: 12/8/1978
  Lĩnh vực hoạt động:
  Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên, Đạo diễn, Người mẫu, Người dẫn chương trình
1.

Châu Nhuận Phát

Diễn viên

Châu Nhuận Phát
2.

Tạ Đình Phong

Ca sĩ, Diễn viên, Đạo diễn, Người mẫu

Tạ Đình Phong
3.

Quách Phú Thành

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Quách Phú Thành
4.

Lâm Tâm Như

Ca sĩ, Diễn viên, Đạo diễn, Người mẫu, Nhà sản xuất

Lâm Tâm Như
5.

Trương Học Hữu

Ca sĩ, Diễn viên

Trương Học Hữu
1.

Paul Walker

Diễn viên

Paul Walker
2.

Emma Watson

Diễn viên, Người mẫu

Emma Watson
3.

Michael Jackson

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Vũ công, Nhà sản xuất

Michael Jackson
4.

Marilyn Monroe

Diễn viên, Ca sĩ, Người mẫu

Marilyn Monroe
5.

Scarlett Johansson

Ca sĩ, Diễn viên, Đạo diễn, Người mẫu

Scarlett Johansson