1.

Lý Nhật Long

Diễn viên, Ca sĩ

Lý Nhật Long
2.

Thuận Yến

Nhạc sĩ

Thuận Yến
3.

Jemaine Clement

Diễn viên, Ca sĩ

Jemaine Clement
4.

Vũ Cát Tường

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Vũ Cát Tường
5.

Rachel Crow

Diễn viên, Ca sĩ

Rachel Crow