1.

Emily Osment

Diễn viên, Ca sĩ, Nhạc sĩ

Emily Osment
2.

Lý Nhật Long

Diễn viên, Ca sĩ

Lý Nhật Long
3.

Nicole Richie

Diễn viên, Ca sĩ

Nicole Richie
4.

Kristin Chenoweth

Diễn viên, Ca sĩ

Kristin Chenoweth
5.

Sergio Mendes

Nhạc sĩ, Ca sĩ, Nhà sản xuất, Nhà soạn nhạc

Sergio Mendes