1.

Anna Paquin

Diễn viên

Anna Paquin
2.

Nguyễn Khánh Dư

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Nguyễn Khánh Dư
3.

Lưu Huỳnh

Đạo diễn

Lưu Huỳnh
4.

Sergio Mendes

Nhạc sĩ, Ca sĩ, Nhà sản xuất, Nhà soạn nhạc

Sergio Mendes
5.

Nguyễn Hà Bắc

Đạo diễn

Nguyễn Hà Bắc