1.

Nguyễn Hà Bắc

Đạo diễn

Nguyễn Hà Bắc
2.

Eddie Redmayne

Diễn viên

Eddie Redmayne
3.

Alejandro González Iñárritu

Đạo diễn

Alejandro González Iñárritu
4.

Michael Keaton

Diễn viên

Michael Keaton
5.

Morten Tyldum

Đạo diễn

Morten Tyldum
1.

Vĩnh Thụy

Người mẫu, Diễn viên

Vĩnh Thụy
2.

Lâm Chi Khanh

Ca sĩ

Lâm Chi Khanh
3.

Hồng Quế

Người mẫu

Hồng Quế
4.

Hồng Nhung

Ca sĩ

Hồng Nhung
5.

Thanh Bùi

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Viết lời

Thanh Bùi