1.

Nguyễn Khánh Dư

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Nguyễn Khánh Dư
2.

James Cameron

Đạo diễn, Nhà sản xuất

James Cameron
3.

Alfred Hitchcock

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Alfred Hitchcock
4.

Đào Trọng Khánh

Đạo diễn

Đào Trọng Khánh
5.

Bùi Tuấn Dũng

Đạo diễn

Bùi Tuấn Dũng