1.

Carrie-Anne Moss

Diễn viên

Carrie-Anne Moss
2.

Đào Trọng Khánh

Đạo diễn

Đào Trọng Khánh
3.

Drew Seeley

Diễn viên, Ca sĩ, Nhạc sĩ, Vũ công

Drew Seeley
4.

John Powell

Nhạc sĩ, Ca sĩ

John Powell
5.

Lê Phong Lan

Đạo diễn

Lê Phong Lan
1.

Hồ Quỳnh Hương

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Hồ Quỳnh Hương
2.

Hà Anh

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu, Người dẫn chương trình

Hà Anh
3.

Trương Ngọc Ánh

Diễn viên, Hoa hậu

Trương Ngọc Ánh
4.

Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Hồ Ngọc Hà
5.

Trấn Thành

Ca sĩ, Diễn viên, Người dẫn chương trình, Nghệ sĩ, Diễn viên lồng tiếng

Trấn Thành