1.

Morten Tyldum

Đạo diễn

Morten Tyldum
2.

Michael Keaton

Diễn viên

Michael Keaton
3.

Marion Cotillard

Diễn viên

Marion Cotillard
4.

Bennett Miller

Đạo diễn

Bennett Miller
5.

Richard Linklater

Đạo diễn

Richard Linklater
1.

Khánh Thi

Vũ công

Khánh Thi
2.

Hoàng Thùy Linh

Ca sĩ, Diễn viên, Người dẫn chương trình

Hoàng Thùy Linh
3.

Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Hồ Ngọc Hà
4.

Thanh Hằng

Người mẫu, Diễn viên

Thanh Hằng
5.

Lý Nhã Kỳ

Diễn viên, Người mẫu

Lý Nhã Kỳ