1.

Nguyễn Hà Bắc

Đạo diễn

Nguyễn Hà Bắc
2.

Ellen Page

Diễn viên

Ellen Page
3.

John Powell

Nhạc sĩ, Ca sĩ

John Powell
4.

Anna Paquin

Diễn viên

Anna Paquin
5.

Lê Phong Lan

Đạo diễn

Lê Phong Lan
1.

Phi Thanh Vân

Diễn viên, Ca sĩ, Người mẫu

Phi Thanh Vân
2.

Lan Phương

Nghệ sĩ, Ca sĩ, Diễn viên, Người dẫn chương trình

Lan Phương
3.

Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Đàm Vĩnh Hưng
4.

Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Hồ Ngọc Hà
5.

Quách Ngọc Ngoan

Diễn viên, Người mẫu, Nghệ sĩ

Quách Ngọc Ngoan