1.

Alfred Hitchcock

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Alfred Hitchcock
2.

John Powell

Nhạc sĩ, Ca sĩ

John Powell
3.

James Cameron

Đạo diễn, Nhà sản xuất

James Cameron
4.

Nguyễn Hà Bắc

Đạo diễn

Nguyễn Hà Bắc
5.

Sergio Mendes

Nhạc sĩ, Ca sĩ, Nhà sản xuất, Nhà soạn nhạc

Sergio Mendes
1.

Hương Tràm

Ca sĩ, Diễn viên

Hương Tràm
2.

Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Đàm Vĩnh Hưng
3.

Cẩm Ly

Ca sĩ

Cẩm Ly
4.

Lam Trường

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên, Người dẫn chương trình, Nghệ sĩ, Tác giả

Lam Trường
5.

Phương Thanh

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Phương Thanh