1.

John Powell

Nhạc sĩ, Ca sĩ

John Powell
2.

Hồ Quang Minh

Đạo diễn, Biên kịch

Hồ Quang Minh
3.

Sergio Mendes

Nhạc sĩ, Ca sĩ, Nhà sản xuất, Nhà soạn nhạc

Sergio Mendes
4.

Lê Phong Lan

Đạo diễn

Lê Phong Lan
5.

Lưu Huỳnh

Đạo diễn

Lưu Huỳnh
1.

Phi Thanh Vân

Diễn viên, Ca sĩ, Người mẫu

Phi Thanh Vân
2.

Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Đàm Vĩnh Hưng
3.

Đinh Hương

Ca sĩ

Đinh Hương
4.

Hồ Quỳnh Hương

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Hồ Quỳnh Hương
5.

Tuấn Hưng

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Nghệ sĩ

Tuấn Hưng