1.

Alfred Hitchcock

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Alfred Hitchcock
2.

Bùi Tuấn Dũng

Đạo diễn

Bùi Tuấn Dũng
3.

Lưu Huỳnh

Đạo diễn

Lưu Huỳnh
4.

Nguyễn Hà Bắc

Đạo diễn

Nguyễn Hà Bắc
5.

Nguyễn Khánh Dư

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Nguyễn Khánh Dư