1.

Đào Trọng Khánh

Đạo diễn

Đào Trọng Khánh
2.

Lưu Huỳnh

Đạo diễn

Lưu Huỳnh
3.

Nguyễn Khánh Dư

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Nguyễn Khánh Dư
4.

Hồ Quang Minh

Đạo diễn, Biên kịch

Hồ Quang Minh
5.

Bùi Tuấn Dũng

Đạo diễn

Bùi Tuấn Dũng
1.

Hồ Quỳnh Hương

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Hồ Quỳnh Hương
2.

Trương Ngọc Ánh

Diễn viên, Hoa hậu

Trương Ngọc Ánh
3.

Hà Anh

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu, Người dẫn chương trình

Hà Anh
4.

Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Hồ Ngọc Hà
5.

Trấn Thành

Ca sĩ, Diễn viên, Người dẫn chương trình, Nghệ sĩ, Diễn viên lồng tiếng

Trấn Thành