1.

Marion Cotillard

Diễn viên

Marion Cotillard
2.

Morten Tyldum

Đạo diễn

Morten Tyldum
3.

Nguyễn Hà Bắc

Đạo diễn

Nguyễn Hà Bắc
4.

Robert Duvall

Diễn viên

Robert Duvall
5.

Bennett Miller

Đạo diễn

Bennett Miller
1.

Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Hồ Ngọc Hà
2.

Tăng Thanh Hà

Diễn viên

Tăng Thanh Hà
3.

Lý Hải

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Lý Hải
4.

Thủy Hương

Người mẫu, Diễn viên

Thủy Hương
5.

Giáng My

Hoa hậu, Diễn viên, Người dẫn chương trình

Giáng My