1.

Marion Cotillard

Diễn viên

Marion Cotillard
2.

Hồng Quế

Người mẫu

Hồng Quế
3.

Nicole Richie

Diễn viên, Ca sĩ

Nicole Richie
4.

Lâm Vinh Hải

Vũ công, Người mẫu

Lâm Vinh Hải
5.

Sergio Mendes

Nhạc sĩ, Ca sĩ, Nhà sản xuất, Nhà soạn nhạc

Sergio Mendes
1.

Thuận Yến

Nhạc sĩ

Thuận Yến
2.

Lưu Hương Giang

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Lưu Hương Giang
3.

Hoàng Tôn

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Hoàng Tôn
4.

Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Hồ Ngọc Hà
5.

Thanh Lam

Ca sĩ, Diễn viên

Thanh Lam