Diễn viên: Meryl Streep
1.

Nguyễn Hà Bắc

Đạo diễn

Nguyễn Hà Bắc
2.

Felicity Jones

Diễn viên

Felicity Jones
3.

Richard Linklater

Đạo diễn

Richard Linklater
4.

Nguyễn Khánh Dư

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Nguyễn Khánh Dư
5.

Wes Anderson

Đạo diễn

Wes Anderson
1.

Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Hồ Ngọc Hà
2.

Thuận Yến

Nhạc sĩ

Thuận Yến
3.

Thanh Thảo

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên, Nhà sản xuất

Thanh Thảo
4.

Đinh Ngọc Diệp

Diễn viên, Người mẫu, Người dẫn chương trình

Đinh Ngọc Diệp
5.

Lâm Chi Khanh

Ca sĩ

Lâm Chi Khanh