1.

Bennett Miller

Đạo diễn

Bennett Miller
2.

Marion Cotillard

Diễn viên

Marion Cotillard
3.

Nguyễn Khánh Dư

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Nguyễn Khánh Dư
4.

Nguyễn Hà Bắc

Đạo diễn

Nguyễn Hà Bắc
5.

Eddie Redmayne

Diễn viên

Eddie Redmayne