1.

Sergio Mendes

Nhạc sĩ, Ca sĩ, Nhà sản xuất, Nhà soạn nhạc

Sergio Mendes
2.

Alfred Hitchcock

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Alfred Hitchcock
3.

Lê Phong Lan

Đạo diễn

Lê Phong Lan
4.

Lưu Huỳnh

Đạo diễn

Lưu Huỳnh
5.

Nguyễn Hà Bắc

Đạo diễn

Nguyễn Hà Bắc
1.

Thủy Tiên

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Thủy Tiên
2.

Mỹ Tâm

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Mỹ Tâm
3.

Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Hồ Ngọc Hà
4.

Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Đàm Vĩnh Hưng
5.

Hồ Quỳnh Hương

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Hồ Quỳnh Hương