1.

Lê Phong Lan

Đạo diễn

Lê Phong Lan
2.

Hồ Quang Minh

Đạo diễn, Biên kịch

Hồ Quang Minh
3.

Carrie-Anne Moss

Diễn viên

Carrie-Anne Moss
4.

Đào Trọng Khánh

Đạo diễn

Đào Trọng Khánh
5.

Alfred Hitchcock

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Alfred Hitchcock