1.

Nguyễn Khánh Dư

Đạo diễn, Nhà sản xuất

Nguyễn Khánh Dư
2.

Nguyễn Hà Bắc

Đạo diễn

Nguyễn Hà Bắc
3.

Meryl Streep

Diễn viên

Meryl Streep
4.

Morten Tyldum

Đạo diễn

Morten Tyldum
5.

Robert Duvall

Diễn viên

Robert Duvall
1.

Ngọc Trinh

Người mẫu, Ca sĩ, Diễn viên

Ngọc Trinh
2.

Khánh Thi

Vũ công

Khánh Thi
3.

Ngân Khánh

Ca sĩ, Diễn viên

Ngân Khánh
4.

Dương Triệu Vũ

Ca sĩ

Dương Triệu Vũ
5.

Lan Ngọc

Diễn viên

Lan Ngọc