Ca sĩ: Châu Khải Phong
1.

Tăng Thanh Hà

Diễn viên

Tăng Thanh Hà
2.

Hoàng Thùy Linh

Ca sĩ, Diễn viên, Người dẫn chương trình

Hoàng Thùy Linh
3.

Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ, Diễn viên, Người mẫu

Hồ Ngọc Hà
4.

Mỹ Tâm

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Mỹ Tâm
5.

Thanh Hằng

Người mẫu, Diễn viên

Thanh Hằng