vnexpress
 
Phim:  Pearl Harbor (Trân Châu Cảng)
 
vnexpress