Phim:  Nhà Có 5 Nàng Tiên (Nhà Có 5 Nàng Tiên)
Khởi chiếu tại Việt Nam vào 1/2/2013