Phim:  Iron Man 3 (Người Sắt 3)
Khởi chiếu tại Việt Nam vào 26/4/2013