Phim: Chiếc Giường Chia Đôi (Chiếc Giường Chia Đôi)
Chiếc Giường Chia Đôi
Vũ yêu Hiền qua đôi mắt đẹp của cô và không ngờ mình có với cô một đứa con. Sau khi tốt nghiệp trường y khoa, Vũ trở thành bác sĩ và sống hạnh phúc với Mộng Ngọc cô con gái tên Dung, thì Hiền dẫn Lệ đến tìm cha. Việc đổ vỡ, gia đình Vũ nổi cơn giông tố, Hiền ôm hận đưa con về quê và chết trong bom đạn. Lệ lớn lên, mang bệnh nặng sau thời gian sa đọa với nghề vũ nữ. Vũ nhìn được con nhờ đôi mắt Lệ giống cố nhân. Vốn là người có trách nhiệm cao về lầm lỗi cũ, ông ta giúp đỡ Lệ hết lòng.