Album: Socola Hay Hoa Hồng (OST)
Dù viết về Hà Nội của chung hay của riêng, của trước đây hay hiện tại, các nhạc sĩ đều tìm thấy ở đó những xúc cảm mạnh mẽ.
1.

Lê Hiếu

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Lê Hiếu
2.

Minh Châu

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Minh Châu
3.

Hồng Ngọc

Ca sĩ

Hồng Ngọc
4.

Việt Quang

Ca sĩ

Việt Quang
5.

Anh Khôi

Ca sĩ

Anh Khôi