Album: Socola Hay Hoa Hồng (OST)
Dù viết về Hà Nội của chung hay của riêng, của trước đây hay hiện tại, các nhạc sĩ đều tìm thấy ở đó những xúc cảm mạnh mẽ.
1.

Khánh Ngọc

Ca sĩ, Diễn viên

Khánh Ngọc
2.

Anh Khôi

Ca sĩ

Anh Khôi
3.

Hồng Ngọc

Ca sĩ

Hồng Ngọc
4.

Hiền Thục

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Hiền Thục
5.

Việt Quang

Ca sĩ

Việt Quang