Album: Socola Hay Hoa Hồng (OST)
Dù viết về Hà Nội của chung hay của riêng, của trước đây hay hiện tại, các nhạc sĩ đều tìm thấy ở đó những xúc cảm mạnh mẽ.
1.

Minh Châu

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Minh Châu
2.

Khánh Ngọc

Ca sĩ, Diễn viên

Khánh Ngọc
3.

Cẩm Ly

Ca sĩ

Cẩm Ly
4.

Hồ Quỳnh Hương

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Hồ Quỳnh Hương
5.

Lê Hiếu

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Lê Hiếu