Album: Ngàn Nỗi Nhớ Gửi Đến Em (Single)
Dù viết về Hà Nội của chung hay của riêng, của trước đây hay hiện tại, các nhạc sĩ đều tìm thấy ở đó những xúc cảm mạnh mẽ.
1.

Vân Quang Long

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Vân Quang Long
2.

Hồ Quỳnh Hương

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Hồ Quỳnh Hương
3.

Anh Khôi

Ca sĩ

Anh Khôi
4.

Lê Hiếu

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Lê Hiếu
5.

Khánh Ngọc

Ca sĩ, Diễn viên

Khánh Ngọc