Album: Nếu Và Có Lẽ (Single)
Dù viết về Hà Nội của chung hay của riêng, của trước đây hay hiện tại, các nhạc sĩ đều tìm thấy ở đó những xúc cảm mạnh mẽ.
1.

Hồng Ngọc

Ca sĩ

Hồng Ngọc
2.

Kasim Hoàng Vũ

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Kasim Hoàng Vũ
3.

Anh Khôi

Ca sĩ

Anh Khôi
4.

Hồ Quỳnh Hương

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Hồ Quỳnh Hương
5.

Hiền Thục

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Hiền Thục