Album: Nếu Và Có Lẽ (Single)
Album cuối cùng trong sự nghiệp của nhóm nhạc lừng danh người Anh đem tới một sản phẩm âm nhạc “của thế kỷ 21 nhưng vẫn là Pink Floyd”.
1.

Vân Quang Long

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Vân Quang Long
2.

Lê Hiếu

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Lê Hiếu
3.

Việt Quang

Ca sĩ

Việt Quang
4.

Kasim Hoàng Vũ

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Kasim Hoàng Vũ
5.

Hiền Thục

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Hiền Thục