Album: Far Cry 3 (OST)
“Tôi tỏa sáng vì tôi là chính tôi, dù bất cứ ai nói gì” - Christina Aguilera đã gửi gắm thông điệp ý nghĩa ấy vào ca khúc nổi tiếng của mình.
 

Stripped

Christina Aguilera

 

Beautiful

Christina Aguilera

1.

Yoo Jin

Ca sĩ

Yoo Jin
2.

JAM project

Nhóm nhạc

JAM project
3.

Studio Ghibli

Ca sĩ

Studio Ghibli
4.

Chang Jae Hyung

Ca sĩ

Chang Jae Hyung
5.

Kitamura Eri

Ca sĩ, Diễn viên

Kitamura Eri