Album: Em Yêu Dấu
Album cuối cùng trong sự nghiệp của nhóm nhạc lừng danh người Anh đem tới một sản phẩm âm nhạc “của thế kỷ 21 nhưng vẫn là Pink Floyd”.
1.

Mỹ Hạnh

Ca sĩ

Mỹ Hạnh
2.

Anh Thơ

Ca sĩ

Anh Thơ
3.

Cao Minh

Ca sĩ

Cao Minh
4.

Bảo Phúc

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Bảo Phúc
5.

Hạnh Nguyên

Ca sĩ

Hạnh Nguyên