Album: Bên Cầu Dệt Lụa
  • Ca sĩ: 
    Trọng Phúc, Thanh Ngân
  • Thể loại: 
  • Số bài hát:
    2 bài
  • Phát hành:
    Đang cập nhật
Dù viết về Hà Nội của chung hay của riêng, của trước đây hay hiện tại, các nhạc sĩ đều tìm thấy ở đó những xúc cảm mạnh mẽ.
1.

Thành Nhân

Ca sĩ, Người dẫn chương trình

Thành Nhân
2.

Lê Giang

Nhạc sĩ

Lê Giang
3.

Quách Thị Hồ

Ca sĩ

Quách Thị Hồ
4.

Trần Văn Khê

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Trần Văn Khê
5.

Thúy Cải

Ca sĩ

Thúy Cải