Album: Anh Sẽ Tập Quên
Dù viết về Hà Nội của chung hay của riêng, của trước đây hay hiện tại, các nhạc sĩ đều tìm thấy ở đó những xúc cảm mạnh mẽ.
1.

Vân Quang Long

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Vân Quang Long
2.

Kasim Hoàng Vũ

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Kasim Hoàng Vũ
3.

Hồng Ngọc

Ca sĩ

Hồng Ngọc
4.

Lê Hiếu

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Lê Hiếu
5.

Hồ Quỳnh Hương

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Hồ Quỳnh Hương