Album: Anh Sẽ Tập Quên
Dù viết về Hà Nội của chung hay của riêng, của trước đây hay hiện tại, các nhạc sĩ đều tìm thấy ở đó những xúc cảm mạnh mẽ.
1.

Vân Quang Long

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Vân Quang Long
2.

Anh Khôi

Ca sĩ

Anh Khôi
3.

Việt Quang

Ca sĩ

Việt Quang
4.

Cẩm Ly

Ca sĩ

Cẩm Ly
5.

Hồ Quỳnh Hương

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Hồ Quỳnh Hương