Album: Anh Sẽ Tập Quên
Dù viết về Hà Nội của chung hay của riêng, của trước đây hay hiện tại, các nhạc sĩ đều tìm thấy ở đó những xúc cảm mạnh mẽ.
1.

Hồng Ngọc

Ca sĩ

Hồng Ngọc
2.

Khánh Ngọc

Ca sĩ, Diễn viên

Khánh Ngọc
3.

Lê Hiếu

Ca sĩ, Nhạc sĩ, Diễn viên

Lê Hiếu
4.

Anh Khôi

Ca sĩ

Anh Khôi
5.

Minh Châu

Ca sĩ, Nhạc sĩ

Minh Châu